> Software

UDSM

Mijn Umount, Destroy, Snapshot en Mount scriptje voor de Linux Volume Manager.

Dit script heeft een aangepaste versie van de Linux::LVM module nodig. Ik heb een package gemaakt, maar deze is niet officieel. Ze werd getest op Ubuntu Lucid (10.04) en Maverick (10.10).

Andere dependencies: Date::Format, Getopt::Long, Pod::Usage en Sys::Syslog.

udsm zal niet langer ontwikkeld worden. Het heeft zijn nut, maar kan een zeer zware performance hit geven. Elke snapshot zal de IO sterk doen stijgen. Alleen al om die reden is ZFS beter geschikt.

VMCP

(in ontwikkeling)

Virtual Machine CoPier.

Dump storage van lokale virtuele machines. Gebaseerd op de libvirt library. De volgende versie zal ook restore functionaliteit bevatten.

Dependencies: Modern::Perl, File::Basename, Getopt::Long, Pod::Usage, Sys::Hostname, Sys::Syslog, Sys::Virt en XML::Simple. Met een ubuntu-standard volstaat het om de volgende packages te installeren: libmodern-perl, perl-doc, libsys-virt-perl, libxml-simple-perl.

Tip: Gebruik in combinatie met "ionice -c 3"

getbox

Dropbox downloader.

Dependencies: WWW:Mechanize

> Files

Flin Graphic Group

Installatie: Virtuele CentOS 3.7 op moderne hardware met kvm en qemu.

Cicero LawPack extra's

Howto: Backup Database (draft)